Er det lov å kreve kjøp av garn og mønster sammen?

Garnproduksjonen har aldri gått bedre, og dette markedet omsetter for flere hundre millioner. Salg av garn og mønster har bare de siste årene tatt helt av i Norge. Håndarbeid generelt sett har blitt mer populært, og strikking har unektelig her spilt en viktig rolle. Grupper i sosiale medier kan ta mye av æren for dette.

Garn, mønster, og andre håndarbeidsprodukter er dessuten både å finne i fysiske butikker og nettbutikker. I det hele tatt spenner industrien og det som følger med ganske så bredt, slik at alle har blitt bitt av basillen.

Bredt spenner også strikkeoppskrifter, som ofte blir delt i kretser der det fort kan bli spurt spørsmål om det i det hele tatt er lovlig. Enkelte produsenter av garn deler riktignok sine strikkeoppskrifter til allmennheten, mens andre holder disse tett til brystet. Sistnevnte
gruppe produsenter krever nemlig at du kjøper garnet deres om du skal ha deres mønster.

Forbrukertilsynet har mottatt mange klager på mersalg av garn

Flere klager renner inn til Forbrukertilsynet daglig, og enkelte av disse relaterer altså til det påtvungne mersalget av garn ved kjøp av mønster. Både på nett og i butikk er dette en vanlig praksis, og det er en problemstilling som Forbrukertilsynet må stille seg til.

Markedsføringslovens § 22 er her punktet for de fleste klagene. Denne paragrafen tilsier at urimelige vilkår ved næringsvirksomhet kan forbys. Mange vil nok hevde at det er et urimelig vilkår å påtvinge et salg av garn ved salg av mønster, da tross alt ethvert garn har samme funksjon.

En tidlige kjennelse fra Forbrukertilsynet tilsa at det var urimelig for leverandører av bredbånd å tvinge på sine kunder salg av både internett og TV tjenester, når mange kun ønsket en av delene.

Sandnesgarn har derimot hevdet at dette på langt nær er det samme. Deres argument for mersalg, eller samsalg som det også heter, er at mønsteret eller strikkeoppskriften skal fungere som en slags bruksanvisning for garnet, og at det derfor er rimelig at disse selges sammen.

Mersalg av garn er akseptert praksis i bransjen

Rauma Ullvarefabrikk AS er en annen aktør som åpent har stått frem om mersalg av garn. De argumenterer med at dette handler om å først og fremst opprettholde produksjonen i Norge. I følge Erling Digernes, så er lønnsomheten på salg av strikkeoppskrifter nærmest ikke-eksisterende.

Digernes går faktisk så langt at han påstår at mersalget av garn er en akseptert praksis i bransjen. Dette er nemlig en politikk som har blitt etablert fra faghandelen for garn i Norge. Dessuten ble garnbransjen sett gjennom av Forbrukertilsynet tilbake i 2014, da bredbåndleverandørene som tidligere nevnt ble hindret sitt mersalg, men konklusjonen var at alt var på stell.

Sammenligningen med mersalg innen bredbånd bærer ingen sammenligning i følge Digernes, og han argumenterer for at garnbransjen er i samsvar med norsk lov. Videre går han langt i å støtte at mønsteret kun er en strikkeoppskrift for garnet, og at ingen i bransjen tjener på dette – om enn noe er det kun assosiert kostnader med strikkeoppskrifter.

Uten bruksanvisningen og det riktige garnet i kombinasjon, så oppstår feil i strikkingen, da garnet tross alt kan være av feil type. Dette har ført til klager tidligere, og er muligens ett av Digernes sine sterkeste argumenter for at mersalget er blitt såpass akseptert.

Rettskjennelse på strikkeoppskrifter som bruksanvisning

Retten har til og med støttet garnbransjen i at strikkeoppskrifter er en bruksanvisning, og derfor følger det at andre garn teknisk sett ikke skal brukes til dette. Direktør i Sandnes Garn, Harald Mjølne, stiller seg derfor spørrende til hvorfor Forbrukertilsynet mener det kan være i strid med markedsføringsloven.

Mjølne hevder videre at Sandnes Garn på ingen måte er interesserte i å kun selge strikkeoppskriften for seg selv, da de, i likhet med resten av bransjen, ikke tjener noe på salget av disse for seg selv.

Digitale nedlastninger av strikkeoppskrifter er fremtiden

House of Yarn er en av få aktører i garnbransjen som skiller seg ut i henhold til mersalg av garn. Aktøren legger nemlig alle sine strikkeoppskrifter ut på nett, og det helt gratis. De eier kjente merkevarer slik som Dale Garn, Du store Alpakka, Gjestal Garn, Linde Garn, Knit at
Home, Line Langmo og Camilla Pihl.

Alle strikkeoppskrifter fra House of Yarn blir lansert på deres nettsider umiddelbart. Dessuten får forhandlerne i fysiske butikker tilsendt hefter som skal deles ut gratis til sluttkunder. Margaretha Finseth fra House of Yarn hevder at dette er en naturlig utvikling i bransjen, men at garnbransjen er såpass tradisjonell at endringene er tøffe.

Mersalg av garn vil ikke fungere i fremtiden

Finseth forklarer at mersalg av garn kommer av de store produksjonskostnadene knyttet til strikkeoppskrifter. Aktørene ønsker ikke å risikere de store økonomiske kostnadene ved strikkeoppskrifter, for deretter å se at mange kunder velger å kjøpe garn fra en annen leverandør. Regnestykket går rett og slett ikke opp i opp.

Mersalg av garn tar sikte på å motvirke dette, men Finseth hevder at det ikke fungerer, og at det om enn noe er en blokade for den utviklingen garnbransjen potensielt kan se fremover. Ved å dele strikkeoppskrifter mer liberalt over nett, så kan garnbransjen vokse på en veldig viktig trend i samfunnet.

Det er nemlig blitt ufattelig populært å lage ting for hånd, da kanskje aller mest for å behjelpe miljøet. Strikking passer perfekt inn i denne trenden, og Finseth mener at gratis strikkeoppskrifter tilgjengelig på nett vil føre til økt engasjement, og deretter mer salg.

Nordmenn leter etter interessante ”gjør-det-selv prosjekter”, og strikking er muligens av de enklere variantene. Så gjenstår det å se om garnbransjen klarer å bekjempe tradisjonene sine vedørende mersalg av garn! Her finner du komplette pakker bestående av garn med strikkemønster!